boston-midtown-real-estate-condos

Boston Common Condo / Midtown Real Estate – 1/1/09 – 5/31/09
The number of Boston Common condo sales – 20
Avg. Boston Common condo sales price – $676,425.00
Median Boston Common condo sales price – $387,500.00
Avg. price per sq ft. – $575.00
Avg days on the market – 78

Boston Common Condo / Midtown Real Estate – 1/1/08 – 5/31/08
The number of Boston Common condo sales – 49
Avg. Boston Common condo sales price – $1,143,267.00
Median Boston Common condo sales price – $728,000.00
Avg. sales price per sq. ft. – $728,000.00
Avg days on the market – 65

Looking to purchase a Boston Common/Midtown Condo

Buying a Downtown/Midtown Boston condo for sale

 

Call Now