Boston Real Estate for Sale

boston-fenway-condos

Fenway condo sales – 1/1/09 – 5/31/09
Number of Fenway condo sales – 30
Avg. Fenway condo sales price – $369,207.00
Median Fenway condo sales price – $338,250.00
Avg. price per sq ft. – $551.00
Avg. days on the market – 51

Fenwat condo sales – 1/1/08 – 5/31/08
Fenway condo sales – 73
Avg. Fenway condo sales price – $411,406.00
Median Fenway condo sales price – $339,000.00
Avg. price per sq. ft. – $577
Avg. days on the market – 83

Looking for a Fenway condo for sale.

Call Now